See other templatesSee other templates

Įstatymų ir poįstatyminių aktų projektai

Įstatymų ir poįstatyminių aktų projektai teikiami MDPS nariams svarstyti
Image
Projekto
lyginamasis variantas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE STATUTO 40 IR 49 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 41 IR 43 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMAS
2012 m.                         d. Nr.
Vilnius

(Žin., 2000, Nr. 94-2917; 2003, Nr. 64-2881; 2011, Nr. 163-7779)

1 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 40 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„40 straipsnis. Nušalinimoas nuo pareigų pagrindai ir terminai
1. Muitinės pareigūnas jį į pareigas priėmusio asmens įsakymu nušalinamas nuo pareigų, jeigu:
1) jis yra tarnyboje neblaivus arba apsvaigęs nuo  narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų, – tą dieną (pamainą);
2) statutinė komisija jo tarnybinę veiklą įvertina nepatenkinamai ir jį į pareigas priėmusiam asmeniui siūlo perkelti muitinės pareigūną į žemesnės kategorijos pareigas  arba atleisti muitinės pareigūną iš pareigų, – kol muitinės pareigūnas bus perkeltas į žemesnės kategorijos pareigas arba atleistas  iš pareigų;

Projektas
Projektas
PROJEKTAS

MUITINĖS POSTŲ PAREIGŪNŲ PAREIGŲ ATLIKIMO VIETOS NUSTATYMO IR KEITIMO TAISYKLĖS

1. Muitinės postų pareigūnų pareigų atlikimo vietos nustatymo ir keitimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato muitinės postų pareigūnų pareigų atlikimo vietos nustatymo ir keitimo sąlygas, terminus ir atsakingus už pareigų atlikimo vietos pakeitimą asmenis.

2. Muitinės postų pareigūnų pareigų atlikimo vieta nustatoma ir keičiama teritorinės muitinės viršininko įsakymu atsižvelgiant į muitinės postų darbo krūvius, reikiamos kvalifikacijos personalo poreikius konkrečiame muitinės poste, pareigūnų tarpusavio santykius ir kitas aplinkybes reikšmingas užtikrinant muitinės postui pavestų funkcijų įvykdymą.

3. Muitinės posto pareigūno pareigų atlikimo vieta gali būti keičiama:
3.1. kai keičiasi muitinės posto statusas, muitinės postui nustatytos funkcijos ar muitinės posto darbo krūvis;
3.2. kai muitinės posto veikla sustabdoma arba muitinės postas likviduojamas;
3.3. kai muitinės posto funkcijų vykdymui reikalingi atitinkamos kvalifikacijos pareigūnai;
3.4. kai įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemones;
3.5. muitinės posto pareigūno prašymu.

MD
MD
Projekto lyginamasis variantas
LIETUVOS RESPUBLIKOS
TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE STATUTO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

2011 m. d. Nr.
Vilnius
(Žin., 2000, Nr. 94-2917; 2003, Nr. 64-2881; 2004, Nr. 73-2520; 2005, Nr. 149-5417; 2006, Nr. 87-3401;
2007, Nr. 4-155; 2008, Nr. 134-5176)
1 straipsnis. Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto nauja redakcija
Pakeisti Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutą ir jį išdėstyti taip:
„TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE
S T A T U T A S

Projektai
Projektai
Priėmus Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 5, 6, 15, 16, 25, 46, 54, 55 ir 56 straipsnių pakeitimo įstatymą Muitinės departamentas paruošė naujus norminių aktų projektus, atitinkančius naująją statuto redakciją. Finansų ministrui teikiami šie projektai: Kvalifikacinių kategorijų suteikimo Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams taisyklės, Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklės ir Statutinių komisijų darbo taisyklės.

Projektas
Projektas
   Š.m. sausio 13 dieną gautas naujojo Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto projektas. Skelbiame šį projektą viešam svarstymui ir laukiame pastabų bei pasiūlymų: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE STATUTO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

2011 m. d. Nr.
Vilnius
(Žin., 2000, Nr. 94-2917; 2003, Nr. 64-2881; 2004, Nr. 73-2520; 2005, Nr. 149-5417; 2006, Nr. 87-3401; 2007, Nr. 4-155; 2008, Nr. 134-5176)
   1 straipsnis. Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto nauja redakcija

   Pakeisti Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutą ir jį išdėstyti taip:
   „TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE
   S T A T U T A S

   PIRMASIS SKIRSNIS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1 straipsnis. Statuto paskirtis

   1. Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas (toliau – Statutas) nustato muitinės pareigūnų statusą, priėmimo į tarnybą Lietuvos Respublikos muitinėje (toliau – muitinė) ir atleidimo iš jos tvarką, muitinės pareigūnų perkėlimą į kitas pareigas, tarnybinės veiklos vertinimą, skatinimą, atsakomybę, socialines garantijas, kitus jų statuso ypatumus.

BFK narys Z.Balčytis
BFK narys Z.Balčytis
LR Seimo biudžeto ir finansų komiteto (BFK) posėdis
2008-09-09, 10.48 val., I rūmai, 314 kab.
Tarnybos Lietuvos muitinėje statuto projekto svarstymas (papildomas komitetas).
Klausimas dėl muitinės pareigūnų pensijų

Seimo BFK narys J.Palionis: Mes darbo grupėje kalbėjome, kad atiduosime komitetui, kad jis diskutuotų klausimą. Pagrindiniam, pagrindiniam komitetui.
MDPS v-bos pirmininkas J.Bruklys: Mes turime visus skaičius ir norėtume, kad ir jūsų komitetas įvertintų ar čia iš tikrųjų tos išlaidos yra tokios didelės, čia kalbama apie 234 tūkst. litų 2010 metams. Tai ar tikrai čia yra toks didelis krūvis biudžetui? Yra oficialūs galimo poreikio duomenys, pateikti muitinės departamento. Aš turiu išklotinę pagal visus metus iki 2011 metų. Tai faktiškai pusės milijono neviršijančios sumos metams visai sistemai.
Seimo BFK narys Z.Balčytis: Čia nereikia skaičiuoti.
Seimo BFK pirmininkas J.Lionginas: Čia yra ne piniguose esmė.
Seimo BFK narys K.Glaveckas: Taip, čia ne piniguose esmė.
Seimo BFK pirmininkas J.Lionginas: Dėl pačio sprendimo. O dėl sprendimo būtų nuomonių?
Seimo BFK narys K.Glaveckas: Kaip darbo grupė sakė?
Seimo BFK narys R.Kupčinskas: Iš dalies pritarti.
Seimo BFK narys Z.Balčytis: Nepritarti. Vienareikšmiškai.
Seimo BFK narys J.Palionis: Visiems nemokėti, muitinės pareigūnams, o palikti tai grupei. Čia buvo aštrios diskusijos, kai atlyginimas buvo svarstomas ir pareigūnų valstybinių pensijų įstatymas.
Seimo BFK pirmininkas J.Lionginas: Finansų ministerija turi ką pasakyti?
FM atstovė Ž.Turevičienė: Finansų ministerijoje yra svarstyta jau ne vieną kartą, nes kai buvo priimamas tas įstatymas, kur buvo daliai muitinės pareigūnų suteikta tokia socialinė garantija, tai buvo pagrindinis logiškas argumentas, kad ne visų muitinės pareigūnų veikla yra susijusi su padidinta rizika, pavojumi ir taip toliau. Tai mes ir skyrėme, kad pareigūnų grupes ir operatyvinį darbą dirbančius mobiliųjų grupių pareigūnai ir posto pareigūnai. Manau, kad Muitinės departamentas arba kiti, žinote, dirba kaip ir visi valstybės tarnautojai niekaip nesusiję, juo labiau, kad visi gauna priedus už laipsnius, nepriklausomai nuo pareigų.
Seimo BFK pirmininkas J.Lionginas: Tai darbo grupė siūlo nepritarti. Ar galime bendru sutarimu pritarti darbo grupės išvadai? (Balsai salėje: galima) Ačiū, pritarta.

Nuomonių skiltis

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
Our website is protected by DMC Firewall!