See other templatesSee other templates

Pranešimai

Pranešimai apie aktualijas

Gerbiami kolegos,
kaip ir kasmet, minėdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, nulenkiame galvas visiems, mūsų širdyse uždegusiems laisvės spindulį.
Kurdami ateitį, niekada neturėtume pamiršti ir savo valstybės istorijos pamokų, kad visais laikais, kai mūsų tautai būna blogai, tapdavome vieningi tarsi stiprus kumštis. Atsigręžiant į praeitį kur kas svarbiau suprasti, ne už kokią Lietuvą buvo kovojama, o kokia buvo toji Lietuva, kuriai pavyko išsikovoti laisvę? Ar ji buvo turtingesnė nei dabartinė? Laimingesnė? Kokios tos jėgos, atnešusios pergalę?
Nors praėjo nemažas laiko tarpas, dar ir šiandien yra begalė liūdinančių dalykų. Kartais atrodo, kad atgavę nepriklausomybę visi išsiskirstėme, nesugebėjome išlikti vieningi. Šiandien kaip niekada turime būti sąžiningi, tiek atlikdami savo darbus, tiek tarpusavyje bendraudami. Labiau pastebėti šalia esantį žmogų, jam padėti. Juk gerai gyventi gali tik darni, savitarpio problemas suprantanti visuomenė.
Nepriklausomybė leidžia mums patiems spręsti savo klausimus. Savo mintimis, siekiais ir darbais ir toliau kurkime savo namus, nenuleiskime rankų net tada, kuomet labai sunku ar atrodo neįmanoma.
Būkime Tauta, mylinčia ir branginančia savo Tėvynę. Išlikime nepriklausoma, prieš nieką nesilenkiančia valstybe. Tik būdami kartu ir vieningi, mes sukursime gerovės valstybę, iš tiesų nepriklausomą Lietuvą. Tapkime jos piliečiais ir jos tikrąja valdžia, o ne žmonėmis, kuriais tik pasinaudoja valdžia.

Laimės, sėkmės, sveikatos ir geros nuotaikos.

Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė ir valdyba
2017 m. kovo 11 d.

 

Per nepriklausomybės metus įpratome minėti nemažai atmintinų, mūsų valstybei svarbių istorinių datų: Liepos 6-ąją, pirmojo ir paskutinio Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną; Liepos 15-ąją, pergalės Žalgirio mūšyje dieną; Vasario 16-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną; Birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną; Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo dieną; Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną. Visos jos žymi įvairius mūsų praeities, mūsų valstybingumo istorijos etapus – tačiau tik dvi paskutinės simbolizuoja iki šiol išlikusį ir vis dar gyvastingą valstybinį organizmą.

Tą teigdami, anaiptol nenorime sumenkinti daugelio praeitin nugrimzdusių Lietuvos kartų nuopelnų kuriant, ginant ir atstatant šalies valstybingumą. Atvirkščiai – be tų žmonių istorinio įdirbio veikiausiai nebūtų buvę nieko, ką šiandien vadiname Lietuva. Be Mindaugo pastangų kažin ar būtų užgimusi Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, o be Jogailos pradėto krikšto greičiausiai nebūtų buvę ir tarpukario Lietuvos.

Liepos 6-oji ir Vasario 16-oji remia mūs pečius tarsi garbingas senelio ir tėvo atminimas, nušviečiantis kelią tarp klyskelių, įkvepiantis drąsiai žengti pirmyn. Tai yra tikrasis mūsų gimtadienis.

Taigi baikime klūpoti ir raudoti kritusiųjų – jie jau nebepakils, nebeves mūs į priekį. Mes esame tie, kuriems skirta tęsti jų kelionę. Šveskime s a v o gimtadienį, kaip kad jie kadais šventė savuosius. Su Kovo 11-ąja!

MDPS valdyba

Asociacijos susitarimą sudariusiems pareigūnų, muitinės darbuotojų, švietimo, transporto darbuotojų atstovams ir Nacionaliniam aktyvių mamų sambūriui Trišalės tarybos durų kol kas atverti neketinama. Kol taryba imituoja sudėtingą naujų narių priėmimo procesą, profesinės sąjungos su savo siūlymais Darbo kodekso pataisoms pasiryžę belstis tiesiogiai į Vyriausybės ir Seimo duris.

Jei mums nepavyks tapti Trišalės tarybos nariais, veiksime savarankiškai. Yra begalės svarbių klausimų, kuriuos spręsime dirbdami tiesiogiai su Vyriausybe ir Seimu. Patirties tam tikrai turime daugiau nei pakankamai. Tuo tarpu Taryba, turinti potencialo tapti viena svarbiausių socialinės politikos formuotojų, greičiausiai liks tik savotiška joje esančių žmonių smėlio dėže", - sako Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) Vladimir Banel.

Asociacijos atstovai sieks, kad į Darbo kodeksą būtų įtrauktos tiek biudžetinių įstaigų darbuotojams, tiek statutiniams pareigūnams galiojančios nuostatos, susijusios su darbo laiko apskaičiavimu, viršvalandžių apmokėjimu ir profesinės sąjungos veiklos garantijomis.

Siūlo neapmokestinti profesinės sąjungos nario mokesčio

Asociacija siūlo daug dėmesio skiria profesinių sąjungų ir darbo tarybų kompetencijai ir veiklos garantijų užtikrinimui. Be to, siūloma numatyti atsakomybę už neteisėtą trukdymą profesinių sąjungų veiklai.

Valstybė sako skatinanti narystę profesinėse sąjungose, jų nariams yra taikomos tam tikros lengvatos. Pavyzdžiui, išlaidos draudimui, studijoms yra neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu. Mes gi siūlome tokią lengvatą taikyti ir profesinių sąjungų narių mokamam nario mokesčiui", - teigia V. Banel.

Mielosios moterys,
Jūs – nuostabiausias Visatos lobis.
Iš Jūsų gimsta visa, kas puošia ir taurina pasaulį, suteikia jam dvasingumo.
Žemėje būtų daug tuštumos, jei nebūtų Jūsų nešamos Šviesos, Meilės, Vilties ir Tikėjimo,
kad rytojus būtų gražesnis ir saugesnis Jūsų vaikams, artimiesiems ir Jums pačioms.
Būkite laimingos, jausdamos buvimo šioje žemėje prasmę.
Būkite mylimos ir mylinčios.
Tegul Jūsų darbus lydi sėkmė, o svajones – sparnai.
Daug džiaugsmo ir Meilės visoms visada…
Su Kovo 8-ąją mielosios.

♥Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos vyrai♥

Gerbiami kolegos,

minėdami dar vienas atkurtos Lietuvos valstybės metines, nulenkime galvas visiems, mūsų širdyse uždegusiems laisvės spindulį.
Vasario 16-oji – tai šventė, simbolizuojanti stiprybę, vienybę ir viltį, įkvepianti mus mylėti ir puoselėti savo šalį bei atminti, kad Lietuva – tai mūsų pareiga ir atsakomybė.
Stiprinkime savo valstybę kūrybingumu ir darbu, tikėkime savo jėgomis ir ateitimi. Tegul kasdieninius mūsų darbus lydi pagarba žmogui ir meilė Tėvynei.

Prasmingos visiems šventės!

Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos
Pirmininkė ir Valdyba

Ne visada likimas lietuvių tautai buvo gailestingas ir palankus. Lietuva nuėjo ilgą istorinį kelią, kuriame mūsų valstybei ne kartą buvo kilusi mirtina grėsmė, o tauta pasmerkta išnykti, išsižadėti tėvų ir protėvių vertybių, gimtosios kalbos, savo kultūros, savo tikėjimo. Tačiau visais laikais žmonės savyje atrasdavo dvasinių jėgų atsitiesti. Atsirasdavo viltis, neleidžianti palūžti dvasiai, ir atsirasdavo dvasinio bei fizinio tautos bendrumo jausmas, paverčiantis tą viltį tikrove. Vasario 16-oji ir Nepriklausomybės Aktą pasirašiusiųjų pavardės 1918-aisiais pasauliui dar kartą liudijo gyvą Lietuvą. Laisvą, drąsią, kūrybingą, savarankišką, subrendusią oriam ir garbingam tautos ir valstybės gyvenimui.

Neblėstanti Vasario 16-osios dvasia yra ir liks mūsų valstybės kūrimo, Laisvės ir Nepriklausomybės švente. Tai vilties ir stiprybės šaltinis, nepalaužęs lietuvių dvasios, suteikęs jėgų lietuviams emigracijoje ilgus metus saugoti ir puoselėti lietuvybę. Tai simbolis suteikęs jėgų kovai už Lietuvos nepriklausomybę, palaikęs mūsų visų tikėjimą ir viltį vėl būti nepriklausomiems ir laisviems. Tai tarsi kelrodė žvaigždė, vedusi mus visus į vieną tikslą - nepriklausomą ir laisvą Lietuvą - 1990 metų Kovo 11-ąją. Ši diena jau beveik šimtą metų yra tautą telkianti ir drąsinanti jėga – tegu ji išlieka tokia ir ateityje: padedanti įveikti rūpesčius, stiprinanti kiekvieną iš mūsų, kurianti mus kaip žmones ir kaip tautą.

Minėdami dar vienas atkurtos Lietuvos valstybės metines, nulenkime galvas visiems, mūsų širdyse uždegusiems laisvės spindulį. Prisimindami himno žodžius, iš praeities puslapių semkimės stiprybės ir mokykimės tikėjimo, kokį turėjo signatarai – tikėjimo savimi, savo darbu ir tuo, kas kuria ir tvirtina mus, mūsų valstybę ir gerovę.  Savo mintimis, siekiais ir darbais pratęskime pradėtus darbus, kurkime stiprią ir įtakingą savo Tėvynę, iš tiesų nepriklausomą Lietuvą. Nenuleiskime rankų net tada, kuomet labai sunku ar atrodo neįmanoma.

Gerbiami kolegos,  
sveikiname Jus visus Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga. Linkime, kad būtume orių piliečių ori valstybė, o mūsų darbus nuolat lydėtų išmintis ir vienybė. Kad kiekvienas iš mūsų galėtume nuoširdžiai ištarti: Vasario 16-oji – tai mano šventė. Laimės, sėkmės, sveikatos ir geros nuotaikos!

Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė ir valdyba

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
Our website is protected by DMC Firewall!