See other templatesSee other templates

Įstatymų ir poįstatyminių aktų projektai

Įstatymų ir poįstatyminių aktų projektai teikiami MDPS nariams svarstyti
Vidaus reikalų ministerija parengė Statutinės tarnybos įstatymo projektą ir Statutinės tarnybos įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektą. Po pritarimo Vyriausybėje abu projektai paskelbti. Šiais projektais bandoma suvienodinti tarnybos reglamentavimą visiems statutiniams valstybės tarnautojams. Parengtuose įstatymuose siūloma nustatyti naujus karjeros koncepcijos principus. Siūloma, kad tarnybiniai rangai būtų suteikiami atsižvelgus į tai, kokį vidutinį atlyginimą pareigūnas gauna įstatymo priėmimo dienai. Atsižvelgiant į esamų atlyginimų dydžius, tai reiškia, kad po šio įstatymo įsigaliojimo daugeliui muitinės pareigūnų pasikeis pareigos, ir, didelė tikimybė, kad vyriausieji inspektoriai gali tapti vyresniaisiais, o eiliniai inspektoriai turėtų smuktelti dar žemiau. Įgyvendinimo įstatymas išvis nenumato darbo užmokesčio dydžių, kuriuos gauna mažiausiai apmokama pareigūnų grandis, todėl šių darbuotojų likimas nėra aiškus.

Silpnoji naujosios karjeros koncepcijos pusė yra ta, kad neatsižvelgta į esamą pareigūnų karjeros situaciją. Nedaroma jokių išlygų esamiems pareiginiams laipsniams ir tarnybos patirčiai. Naujai atėjęs pareigūnas prilyginamas patygusiam darbuotojui. Projekte visiškai niveliuojamas darbinės veiklos išmanymo skirtumas.

Projektas
Projektas
   Š.m. sausio 13 dieną gautas naujojo Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto projektas. Skelbiame šį projektą viešam svarstymui ir laukiame pastabų bei pasiūlymų: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE STATUTO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

2011 m. d. Nr.
Vilnius
(Žin., 2000, Nr. 94-2917; 2003, Nr. 64-2881; 2004, Nr. 73-2520; 2005, Nr. 149-5417; 2006, Nr. 87-3401; 2007, Nr. 4-155; 2008, Nr. 134-5176)
   1 straipsnis. Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto nauja redakcija

   Pakeisti Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutą ir jį išdėstyti taip:
   „TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE
   S T A T U T A S

   PIRMASIS SKIRSNIS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1 straipsnis. Statuto paskirtis

   1. Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas (toliau – Statutas) nustato muitinės pareigūnų statusą, priėmimo į tarnybą Lietuvos Respublikos muitinėje (toliau – muitinė) ir atleidimo iš jos tvarką, muitinės pareigūnų perkėlimą į kitas pareigas, tarnybinės veiklos vertinimą, skatinimą, atsakomybę, socialines garantijas, kitus jų statuso ypatumus.

Image
Projekto
lyginamasis variantas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE STATUTO 40 IR 49 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 41 IR 43 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMAS
2012 m.                         d. Nr.
Vilnius

(Žin., 2000, Nr. 94-2917; 2003, Nr. 64-2881; 2011, Nr. 163-7779)

1 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 40 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„40 straipsnis. Nušalinimoas nuo pareigų pagrindai ir terminai
1. Muitinės pareigūnas jį į pareigas priėmusio asmens įsakymu nušalinamas nuo pareigų, jeigu:
1) jis yra tarnyboje neblaivus arba apsvaigęs nuo  narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų, – tą dieną (pamainą);
2) statutinė komisija jo tarnybinę veiklą įvertina nepatenkinamai ir jį į pareigas priėmusiam asmeniui siūlo perkelti muitinės pareigūną į žemesnės kategorijos pareigas  arba atleisti muitinės pareigūną iš pareigų, – kol muitinės pareigūnas bus perkeltas į žemesnės kategorijos pareigas arba atleistas  iš pareigų;

Projektas
Projektas
PROJEKTAS

MUITINĖS POSTŲ PAREIGŪNŲ PAREIGŲ ATLIKIMO VIETOS NUSTATYMO IR KEITIMO TAISYKLĖS

1. Muitinės postų pareigūnų pareigų atlikimo vietos nustatymo ir keitimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato muitinės postų pareigūnų pareigų atlikimo vietos nustatymo ir keitimo sąlygas, terminus ir atsakingus už pareigų atlikimo vietos pakeitimą asmenis.

2. Muitinės postų pareigūnų pareigų atlikimo vieta nustatoma ir keičiama teritorinės muitinės viršininko įsakymu atsižvelgiant į muitinės postų darbo krūvius, reikiamos kvalifikacijos personalo poreikius konkrečiame muitinės poste, pareigūnų tarpusavio santykius ir kitas aplinkybes reikšmingas užtikrinant muitinės postui pavestų funkcijų įvykdymą.

3. Muitinės posto pareigūno pareigų atlikimo vieta gali būti keičiama:
3.1. kai keičiasi muitinės posto statusas, muitinės postui nustatytos funkcijos ar muitinės posto darbo krūvis;
3.2. kai muitinės posto veikla sustabdoma arba muitinės postas likviduojamas;
3.3. kai muitinės posto funkcijų vykdymui reikalingi atitinkamos kvalifikacijos pareigūnai;
3.4. kai įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemones;
3.5. muitinės posto pareigūno prašymu.

MD
MD
Projekto lyginamasis variantas
LIETUVOS RESPUBLIKOS
TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE STATUTO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

2011 m. d. Nr.
Vilnius
(Žin., 2000, Nr. 94-2917; 2003, Nr. 64-2881; 2004, Nr. 73-2520; 2005, Nr. 149-5417; 2006, Nr. 87-3401;
2007, Nr. 4-155; 2008, Nr. 134-5176)
1 straipsnis. Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto nauja redakcija
Pakeisti Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutą ir jį išdėstyti taip:
„TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE
S T A T U T A S

Projektai
Projektai
Priėmus Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 5, 6, 15, 16, 25, 46, 54, 55 ir 56 straipsnių pakeitimo įstatymą Muitinės departamentas paruošė naujus norminių aktų projektus, atitinkančius naująją statuto redakciją. Finansų ministrui teikiami šie projektai: Kvalifikacinių kategorijų suteikimo Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams taisyklės, Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklės ir Statutinių komisijų darbo taisyklės.

Nuomonių skiltis

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is a Joomla Security extension!