See other templatesSee other templates

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną, statutinių įstaigų pareigūnai ir darbuotojai, kaip ir sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, medikai dėl karantino dirba pavojingų veiksnių veikiamose vietose. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo", taip pat Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų centro vadovo sprendimais, statutiniams pareigūnams ir darbuotojams tenka uždavinys užtikrinti karantino sąlygų laikymosi kontrolę. Statutiniai pareigūnai ir kiti darbuotojai, atlikdami savo pareigas, susiduria su grėsme užsikrėsti COVID-19, nes privalo bendrauti su piliečiais. Didžiausia grėsmė tame, kad gali pasitaikyti ir tokie atvejai, kai bendraujama su asmeniu, kuris ir neįtaria, kad jau serga COVID-19, nors neturi ligai būdingų požymių ir pan.

Šiuo metu galiojantys teisės aktai nenustato aiškių darbo (tarnybos) kompensavimo esant pandemijai sąlygų. Pagal šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymą 56 str. 1d. 3 p. pareigūnams mokamos priemokos už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis. Praktikoje šios nuostatos įgyvendinimas yra skirtingas, priklauso nuo staigų turimo finansavimo ir šių įstaigų vadovų sprendimų, o išmokos neviršija 10 proc. dydžio priemokos.

2020 m. gegužės 8 d. grupė Seimo narių įregistravo ,,ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMO PAPILDYMO 322 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTĄ"

Statutinių įstaigų pareigūnai ir darbuotojai, kaip ir sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, medikai dėl karantino dirba pavojingų veiksnių veikiamose vietose. Tokiu būdu statutiniams pareigūnams ir kitiems darbuotojams karantino laikotarpiu būtina užtikrinti atitinkamas socialines garantijas bei tinkamai kompensuoti už jų darbą. Įstatymo projektu siūloma karantino laikotarpiu statutiniams pareigūnams ir kitiems darbuotojams nustatyti 60 iki 100 procentų dydžio pareiginės algos (darbo užmokesčio) priemoką, atsižvelgiant į konkretaus statutinės įstaigos pareigūno, valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, atliekamų funkcijų pobūdį, sudėtingumą ir atsakomybės lygį, darbo krūvį ir veiklos mastą Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

MDPS informacija

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com