See other templatesSee other templates

Įstatymų ir poįstatyminių aktų projektai

Įstatymų ir poįstatyminių aktų projektai teikiami MDPS nariams svarstyti
BFK narys Z.Balčytis
BFK narys Z.Balčytis
LR Seimo biudžeto ir finansų komiteto (BFK) posėdis
2008-09-09, 10.48 val., I rūmai, 314 kab.
Tarnybos Lietuvos muitinėje statuto projekto svarstymas (papildomas komitetas).
Klausimas dėl muitinės pareigūnų pensijų

Seimo BFK narys J.Palionis: Mes darbo grupėje kalbėjome, kad atiduosime komitetui, kad jis diskutuotų klausimą. Pagrindiniam, pagrindiniam komitetui.
MDPS v-bos pirmininkas J.Bruklys: Mes turime visus skaičius ir norėtume, kad ir jūsų komitetas įvertintų ar čia iš tikrųjų tos išlaidos yra tokios didelės, čia kalbama apie 234 tūkst. litų 2010 metams. Tai ar tikrai čia yra toks didelis krūvis biudžetui? Yra oficialūs galimo poreikio duomenys, pateikti muitinės departamento. Aš turiu išklotinę pagal visus metus iki 2011 metų. Tai faktiškai pusės milijono neviršijančios sumos metams visai sistemai.
Seimo BFK narys Z.Balčytis: Čia nereikia skaičiuoti.
Seimo BFK pirmininkas J.Lionginas: Čia yra ne piniguose esmė.
Seimo BFK narys K.Glaveckas: Taip, čia ne piniguose esmė.
Seimo BFK pirmininkas J.Lionginas: Dėl pačio sprendimo. O dėl sprendimo būtų nuomonių?
Seimo BFK narys K.Glaveckas: Kaip darbo grupė sakė?
Seimo BFK narys R.Kupčinskas: Iš dalies pritarti.
Seimo BFK narys Z.Balčytis: Nepritarti. Vienareikšmiškai.
Seimo BFK narys J.Palionis: Visiems nemokėti, muitinės pareigūnams, o palikti tai grupei. Čia buvo aštrios diskusijos, kai atlyginimas buvo svarstomas ir pareigūnų valstybinių pensijų įstatymas.
Seimo BFK pirmininkas J.Lionginas: Finansų ministerija turi ką pasakyti?
FM atstovė Ž.Turevičienė: Finansų ministerijoje yra svarstyta jau ne vieną kartą, nes kai buvo priimamas tas įstatymas, kur buvo daliai muitinės pareigūnų suteikta tokia socialinė garantija, tai buvo pagrindinis logiškas argumentas, kad ne visų muitinės pareigūnų veikla yra susijusi su padidinta rizika, pavojumi ir taip toliau. Tai mes ir skyrėme, kad pareigūnų grupes ir operatyvinį darbą dirbančius mobiliųjų grupių pareigūnai ir posto pareigūnai. Manau, kad Muitinės departamentas arba kiti, žinote, dirba kaip ir visi valstybės tarnautojai niekaip nesusiję, juo labiau, kad visi gauna priedus už laipsnius, nepriklausomai nuo pareigų.
Seimo BFK pirmininkas J.Lionginas: Tai darbo grupė siūlo nepritarti. Ar galime bendru sutarimu pritarti darbo grupės išvadai? (Balsai salėje: galima) Ačiū, pritarta.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSTATYMO PREAMBULĖS, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20 IR 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2007 m.                                d.  Nr.
Vilnius
  (Žin., 1991, Nr. 34-933; 1994, Nr. 42-758; 1995, Nr. 52-1276; 1997, Nr. 65-1539; 2001, Nr. 28-901; 2003, Nr. 108-4816)

 1 straipsnis. Preambulės pirmos dalies pripažinimas netekusia galios ir 3 dalies pakeitimas

1. Preambulės 1 dalį pripažinti netekusia galios.

„Asmenys, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartį ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje, įstatymo nustatyta tvarka turi teisę steigti profesines sąjungas ar stoti į jas savo interesams ginti.“

2. Pakeisti preambulės 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Šis įstatymas nustato profesinių sąjungų veiklos pagrindus, jų teises ir atsakomybę santykiuose su darbdaviais, valstybinės valdžios ir valdymo organais valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, profesinėms sąjungoms ginant savo narių interesus.“

Nuomonių skiltis

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is a Joomla Security extension!