See other templatesSee other templates

Įstatymų ir poįstatyminių aktų projektai

Įstatymų ir poįstatyminių aktų projektai teikiami MDPS nariams svarstyti

Europos Komisija užbaigė 2016 m. biudžeto planų projektų (BPP), kuriuos euro zonos valstybės narės pateikė iki spalio 15 d., vertinimą ir priėmė nuomones dėl jų.

Šiose nuomonėse Europos Komisija įvertina, ar kitų metų biudžeto planų projektai atitinka Stabilumo ir augimo pakto (SAP) nuostatas. Nenustatyta nė vieno 2016 m. BPP, kuris iš esmės jų neatitiktų. Vis dėlto keliais atvejais Komisija mano, kad planuojamas fiskalinis koregavimas yra mažesnis už reikalaujamą SAP arba kyla rizika, kad jis bus mažesnis. Valstybėms narėms Komisijos nuomonė nėra privaloma, tačiau taisyklių, dėl kurių valstybės narės sutarė Stabilumo ir augimo pakte, laikymasis atitinka jų pačių interesus.

Dėl dvylikos šalių, kurioms taikoma SAP prevencinė dalis (kurių biudžeto deficitas yra mažesnis negu 3 %), nustatyta:

- penkių šalių (Estijos, Vokietijos, Liuksemburgo, Nyderlandų ir Slovakijos) biudžeto planai atitinka SAP reikalavimus;
- keturių šalių (Belgijos, Suomijos, Latvijos ir Maltos) BPP iš esmės atitinka SAP nuostatas. Šioms šalims laikantis savo planų galėtų atsirasti tam tikras nuokrypis nuo koregavimo planų siekiant šalies biudžeto vidutinio laikotarpio tikslo;
- trijų šalių (Austrijos, Italijos ir Lietuvos) BPP rizikuoja neatitikti 2016 m. SAP reikalavimų. Iš šių valstybių narių biudžeto planų matyti, kad galėtų atsirasti reikšmingas nuokrypis nuo koregavimo planų siekiant šalies biudžeto vidutinio laikotarpio tikslo.

Europos Komisija mano, kad Lietuvos biudžeto plano projektas, kuriam dabar taikoma SAP prevencinė dalis, rizikuoja neatitikti Stabilumo ir augimo pakto nuostatų. Pagal Europos Komisijos 2015 m. rudens ekonomikos prognozę, nenumatoma, kad reikalaujamas koregavimas siekiant šalies biudžeto vidutinio laikotarpio tikslo bus įvykdytas, ir tikėtina, kad 2016 m. gali atsirasti reikšmingas nuokrypis nuo šalies biudžeto vidutinio laikotarpio tikslo. Todėl Europos Komisija ragina valdžios institucijas sudarant nacionalinį biudžetą imtis reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad 2016 m. biudžetas atitiktų SAP.

Derinant Tarnybos LR muitinėje statuto nuostatas su naujai rengiamu LR valstybės tarnybos įstatymu, paruošti statuto pakeitimai. Šiuos pakeitimus numatoma teikti svarstyti Vyriausybei. Publikuojame Muitinės departamento parengto statuto pakeitimo ir papildymo varianto projektą. Pastabas ir pasiūlymus dėl statuto pakeitimų prašome teikti el. pašto adresais: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Naujųjų statuto nuostatų įsigaliojimas numatomas nuo 2015 metų liepos 1 dienos.

projektas

TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE STATUTO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS
2014 m. ............ d. Nr. ......
Vilnius

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Muitinės pareigūnas – statutinis valstybės tarnautojas, tarnaujantis muitinėje ir pagal pareigas tyrintis viešojo arba vidaus administravimo įgaliojimus pavaldiems ar nepavaldiems asmenims.

1. Muitinės pareigūnas – statutinis valstybės tarnautojas, šio Statuto nustatyta tvarka priimtas į pareigas Lietuvos Respublikos muitinėje vykdyti teisės aktuose jai nustatytas funkcijas ir turintis įstatymo suteiktus įgaliojimus sau nepavaldžių asmenų atžvilgiu ir (ar) vadovaujantis muitinės pareigūnams“.

Kovo 24 d. Lietuvos trišalėje taryboje ketinama pristatyti naujojo Darbo kodekso projektą. Liberalios pakraipos rengėjų paruoštas įstatymo projektas iki šiol visuomenei nebuvo rodomas.

Primename, kad šį ilgai lauktą projektą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu rengė liberalių ekspertų grupė, vadovaujama Vilniaus universiteto prof. Tomo Davulio. Rengėjams keliamas uždavinys - sukurti naują darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo modelį. Manoma, kad naujasis modelis ruošiamas darbdavų reikalavimu ignoruojant samdomų darbuotojų interesus.

Darbo kodekso projektą iki šiol buvo slaptas. Ministerija žadėjo jį pateikti dar praeitais metais, bet „premjera“ buvo nukelta į sausį. Galų gale projektas turėjo būti pristatytas vasario 24 dienos Trišalės tarybos posėdyje, tačiau jame negalėjo dalyvauti rengėjai.

Darbdaviai sveikina ir laukia ilgai žadėto darbo santykių liberalizavimo, tuo tarpu profesinės sąjungos jau kritikuoja paskirus žinomus siūlymus.

Projektas (pradinis variantas)

LIETUVOS MUITINĖS
ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

Vilnius, du tūkstančiai tryliktųjų metų lapkričio mėnesio dvidešimt aštunta diena

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188785847, buveinės adresas Jakšto g. 1, 01105 Vilnius, atstovaujamas generalinio direktoriaus Antano Šipavičiaus, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliojimą (2013-09-4 LRV nutarimas Nr.799, V.Ž.,2013, Nr.95-4728), toliau - Darbdavys,
ir
Lietuvos Muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas, juridinio asmens kodas 295747310, buveinės adresas Naujoji Riovonių g. 3-409A, 03153 Vilnius, atstovaujamas koordinacinės tarybos pirmininko Jūriaus Bruklio, veikiančio pagal Įstatus,

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos muitinės šakos 2014 m. spalio 20d. kolektyvinės sutarties nuostatomis, profesinei sąjungai pateikas pastaboms Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2013 m. vasario 18d. įsakymo Nr.1B-105 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. IK-189 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės postų pareigūnų, pagal tarnybos pobūdį važinėjančių tarnybiniais tikslais keleiviniu ar asmeniniu transportu, taip pat vykstančių į tarnybos vietą ir iš jos, važiavimo išlaidų, išskyrus taksi, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ įgyvendinimo“ pakeitimo projektas.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO 2007 M. GEGUŽĖS 22 D. ĮSAKYMO NR. 1K-189 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS POSTŲ PAREIGŪNŲ, PAGAL TARNYBOS POBŪDĮ VAŽINĖJANČIŲ TARNYBINIAIS TIKSLAIS KELEIVINIU AR ASMENINIU TRANSPORTU, TAIP PAT VYKSTANČIŲ Į TARNYBOS VIETĄ IR IŠ JOS, VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ, IŠSKYRUS TAKSI, KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ ĮGYVENDINIMO

Vidaus reikalų ministerija parengė Statutinės tarnybos įstatymo projektą ir Statutinės tarnybos įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektą. Po pritarimo Vyriausybėje abu projektai paskelbti. Šiais projektais bandoma suvienodinti tarnybos reglamentavimą visiems statutiniams valstybės tarnautojams. Parengtuose įstatymuose siūloma nustatyti naujus karjeros koncepcijos principus. Siūloma, kad tarnybiniai rangai būtų suteikiami atsižvelgus į tai, kokį vidutinį atlyginimą pareigūnas gauna įstatymo priėmimo dienai. Atsižvelgiant į esamų atlyginimų dydžius, tai reiškia, kad po šio įstatymo įsigaliojimo daugeliui muitinės pareigūnų pasikeis pareigos, ir, didelė tikimybė, kad vyriausieji inspektoriai gali tapti vyresniaisiais, o eiliniai inspektoriai turėtų smuktelti dar žemiau. Įgyvendinimo įstatymas išvis nenumato darbo užmokesčio dydžių, kuriuos gauna mažiausiai apmokama pareigūnų grandis, todėl šių darbuotojų likimas nėra aiškus.

Silpnoji naujosios karjeros koncepcijos pusė yra ta, kad neatsižvelgta į esamą pareigūnų karjeros situaciją. Nedaroma jokių išlygų esamiems pareiginiams laipsniams ir tarnybos patirčiai. Naujai atėjęs pareigūnas prilyginamas patygusiam darbuotojui. Projekte visiškai niveliuojamas darbinės veiklos išmanymo skirtumas.

Nuomonių skiltis

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is a Joomla Security extension!